Wenecjusz Mielechowicz ( Mazon)

Życiorys artystyczny

Życiorys artystyczny

Wenecjusz Mielechowicz jest artystą specjalizującym się w malowaniu architektoniczno-konstrukcyjnych pejzaży. Wprowadza przestrzennie rytm nadający szybkość w uporządkowanym plastycznie przedstawieniu. Jest to dla niego odzwierciedlenie szybkiego tempa rozwoju naszej cywilizacji. Podstawy kreowania własnych wizji artystycznych artysta czerpie w studium nad: architekturą, pejzażem, portretem czy obrazami dawnych mistrzów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w tak szerokiej różnorodności malarskiej może  proponować nowe rozwiązania plastyczne we współczesnej sztuce.Jak do tej pory nikt nie malował obrazów realistycznych z iluzją ruchu.To malarstwo działa jak krótki film o ustawieniu przestrzennym w malowanych przez artystę konstrukcji

Jak dotąd nikt tego jeszcze nie dokonał i należy przyjąć, że jest to krok do przodu w malarstwie międzynarodowym a szczególnie w malarstwie polskim.

A wrażenia tego malarstwa dla widzów nie będą musiały być tłumaczone ani teraz ani w przyszłości, co czyni te malarstwo ponadczasowym.

Istotą podziału dotychczasowej twórczości na okresy jest uwypuklenie progresu w dokonaniach malarskich artysty. W pierwszym okresie malarstwa artysta wykazuje się doskonałym wyczuciem przestrzeni co wskazuje, że doskonałe oko tego artysty nie pozwala wprowadzać żadnej plamy barwnej, która nie mieściłaby się w uporządkowanej przestrzeni obrazu. Z czasem, czyli w drugim okresie, artysta wprowadza dynamiczne kompozycje. Te kompozycje skrótów, nadają więcej emocji / przyspieszenia w przekazywanych informacjach wzrokowych dla widza. Jakby tego było mało obecnie artysta całkowicie pchnął do przodu malarstwo realistyczne. Jak do tej pory nikt nie malował obrazów realistycznych - przestrzennych z iluzją ruchu. Oczywiście Optical - Art jest nurtem z poprzedniego stulecia, który obecnie wśród artystów znajduje naśladowców. Ale oni w tym nurcie pokazują inność kompozycji graficznych czy reliefowych.  A tu Wenecjusz Mielechowicz wdraża iluzję ruchu w malarstwie sztalugowym do realizmu przestrzennego. To malarstwo działa jak krótki film o ustawieniu przestrzennym malowanych przez artystę konstrukcji. Jak dotąd nikt tego jeszcze nie dokonał i należy przyjąć, że jest krokiem do przodu w malarstwie międzynarodowym a szczególnie w malarstwie polskim.

Trudno znaleźć artystę, który by bardziej konsekwentnie pogłębiał atrakcyjność swoich prac malarskich i to z takimi rezultatami. Takie podejście do sztuki zagwarantuje temu artyście miejsce w historii malarstwa. A wrażenia tego malarstwa dla widzów nie będą musiały być tłumaczone dla widza co czyni te malarstwo ponadczasowym.

 

 

 

Urodził się w Gdańsku.

1990 - 1995 Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ukończone dyplomem magisterskim z oceną celującą, w pracowni Prof. Kiejstuta Bereźnickiego. 1995: Dyplom - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Ważniejsze wystawy:

2007
"Annual Exhibition" 2007, Royal Hibernian Academy
“Wenecjusz Mielechowicz”, Solomon Gallery Dublin, Irlandia "Summer Show", Solomon Gallery, Irlandia

2006
"Annual Exhibition 2006", Royal Hibernian Academy
"Christmas exhibition", Solomon Gallery, Irlandia
"Summer Show", Solomon Gallery, Irlandia
"Summer event exhibitions", Oisin Gallery, Irlandia
"Spring show", Cherrylane Fine Arts, Irlandia

1995
“Kunst aus Polen", Grosburgwedell and Hannover, Niemcy

1994
"Polska Sztuka” przy festiwalu "International Days of Jazz" in Marciac, Francja

Obrazy Wenecjusza Mielechowicza znajdują się w kolekcjach Rządu Republiki Irlandii, w wielu firmach oraz w prywatnych kolekcjach zagranicznych i krajowych.