Deklaracja ochrony danych

Niniejsza deklaracja ochrony danych odnosi się do użytkowania strony internetowej www.artconsult.pl  oraz jej niemieckojęzycznej wersji mb-artconsult.net.
MB Artconsut przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i traktowania ich zgodnie z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych.
Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym  do funkcjonowania niniejszej strony internetowej oraz realizowania działalności MB Artconsult w sposób zgodny z aktualnymi ustawowymi regulacjami. Poniższa deklaracja informuje, jakie dane są zbierane oraz w jakim celu.
Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na pozyskiwanie danych osobowych zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

1.   Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie, przetwarzanie oraz używanie danych osobowych czyli administratorem danych  jest właściciel niniejszej strony internetowej:

Maria Banach
MB Artconsult
ul. Sierakowska 23
05-080 Izabelin
maria.banach@artconsult.pl

W przypadku potrzeby wycofania zgody na używanie Państwa danych osobowych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących przetwarzania danych prosimy zwrocic sie do w/w osoby.

2.   Użytkowanie strony internetowej

W trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej nastepuje w logach systemowych automatyczna rejestracja następujących informacji przesyłanych przez przeglądarkę:

  • typ i wersja przeglądarki
  • host komputera zapytującego (adres IP)
  • stosowany system operacyjny
  • ostatnio odwiedzana strona

Dane te służą wyłącznie analizom statystycznym, nie są przypisywane przez wlasciciela strony okreslowej osobie oraz nie są łączone z danymi z innych zrodel. Są wykorzystywane w celu anonimowego ustalania ilości wizyt na stronie (traffic), analizy przepływu danych oraz optymalizacji  strony internetowej.

Strony internetowe stosują cookies. Mają one umożliwiać wygodniejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w Państwa komputerze przez przeglądarkę.
Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

3.   Kontakt mailowy

Po nawiązaniu z nami kontaktu mailowego zapisujemy Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz na wypadek przyszłych kontaktów. Ew. dalsze dane osobowe zapamiętujemy tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Państwa zgodę lub gdy w oparciu o regulacje prawne dopuszczone jest zbieranie danych bez potrzeby uzyskiwania zgody.

4.   Kontakt w celu uzyskania ceny

Dla ułatwienia posługiwania się naszą stroną internetową oraz uproszczenia dostępu do informacji handlowych o naszej ofercie stawiamy do dyspozycji użytkowników formularz uzyskiwania informacji o cenie dzieła sztuki. Formularz pozwala na uzyskanie informacji cenowej w oparciu o podanie adresu mailowego zainteresowanego użytkownika i umożliwia dodatkowo przesłanie zapytania w innych kwestiach interesujących użytkownika. Podanie adresu mailowego przez użytkownika  jest dobrowolne i następuje po udzieleniu przez niego zgody na wykorzystanie adresu dla przesłania informacji handlowych oraz potwierdzeniu pouczenia o przysługującym prawie do wycofania zgody w każdej chwili.

5.   Przetwarzanie danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest sprzedaż dzieł sztuki przez wlasciciela strony internetowej. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z nami są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji oferty.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Marketing produktów i usług wlasciciela strony jako administratora danych  jest realizowanym przez niego jego prawnie uzasadnionym interesem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych  jest art. 6 ust 1 lit f RODO.

Usunięcie zapamiętanych danych osobowych następuje po odwołaniu Państwa zgody na ich przechowywanie, albo gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do realizacji celu, dla którego je zapamiętano.

 6.   Prawa Użytkowników odnośnie danych osobowych

Użytkownicy mają następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe,

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  • Prawo dostępu przysługujące osobie której dane dotyczą.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

7.   Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane osobowe są wykorzystawane wyłącznie w ramach przedsiebiorstwa. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z innych powodów przekazywane dalej.
Jezeli i o ile w trakcie naszej działalnosci włączane są osoby trzecie (np. kurierzy, dostawcy usług internetowych, biuro uslug księgowych), wtedy otrzymują one powyższe dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich uslug i w oparciu o odpowiednie umowy zawierające regulacje nakladające na nie obowiązki posługiwania się danymi osobowymi w zakresie i zgodności z aktualnymi ustawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8.   Aktualność i zmiany deklaracji ochrony danych

Niniejsza deklaracja ochrony danych jest aktualna wg. stanu na maj 2018.
W oparciu o ewentualne przyszłe zmiany na naszej stronie internetowej oraz modyfikacje naszej oferty jak również wobec możliwości zmiany przepisów prawnych może nastąpic potrzeba zmiany niniejszej deklaracji.