Małgorzata Kapłan

Życiorys artystyczny

Życiorys artystyczny

Większość jej obrazów poświęcona jest pejzażom. W miarę rozwoju swej twórczości coraz bardziej je upraszcza, oddając ich piękno za pomocą znaków, oraz mocnych, zdecydowanych kolorów. Pragnie pokazać odbiorcy wrażenie, złapać tą jedyną, niepowtarzalną chwilę, nastrój i doznania z nią związane.

Jedną z pierwszych swoich wystaw zatytułowałam "O Jezu, jak pięknie..." i ten tytuł jest aktualny do dziś. Nie chodzi tu o zachwyt nad "ładnymi" widokami lecz nad fundamentalnym istnieniem natury i świata. Zachęcam do wejścia w życie pejzażu, otwarcia się na jego wewnętrzną energię i doznania wibracji tej energii. Największą radość daje mi stan uniesienia towarzyszący aktowi tworzenia, który nazwałam „Wyspy szczęśliwe”; odnoszą się do chwil, w których maluję, gdyż właśnie wtedy jestem szczęśliwa.

                                                                                                                                  M.Kaplan

 

 


Małgorzata Kapłan – malarka urodzona w Warszawie, arteterapeutka, przedsiębiorcza pani prezes, a przede wszystkim niezwykle barwna postać. To najważniejsze przymioty, które charakteryzują tą nieprzeciętną artystkę. Jest kreatywną i odważną kobietą, która sama bierze się do pracy, nie czekając na gwiazdkę z nieba.

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w pracowni malarstwa prof. Janusza Kaczmarskiego (1986), 1997-98, studia podyplomowe w zakresie arteterapii w Goldsmiths College, Londyn. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, stypendium naukowe British Council (1997). Jest członkiem ZPAP Okręg Warszawa.

Wystawy indywidualne m.in.:

 • 2021 - „Pamięć wody”, Galeria Zedek, Sochaczewskie Centrum Kultury,
 • 2019 - „W drodze…”,  Galeria Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2,
 • 2018 - Galeria Wolskiego Centrum Kultury, Działdowska 6, malarstwo „Pejzaż horyzontalny,
 • 2017 - Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej, Rybnik, Galeria Okej, Brwinów,
 • 2016 - „Wszystko płynie…”, Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży,
 • 2014 - „Za słońcem”, Galeria U, Warszawa,
 • 2012 - „Wyspy szczęśliwe”, Galeria Lufcik, ZPAP Warszawa,
 • 2010 - Siódme nieba i inne zachwyty, Dom Sztuki, Ursynów, Warszawa,
 • 1996 - „O Jezu, jak pięknie…”, Galeria Rzeźby, Warszawa.

Wystawy zbiorowe m.in.:

 • 1988 - „Arsenał”, Hala Gwardii, Warszawa,
 • wystawy sekcji malarstwa ZPAP Warszawa,
 • wystawy grup twórczych „Młodzi Sztuką” i „Symfonia”,
 • udział w projekcie „EVIVA L’ARTE”.

Głównym motywem i inspiracją jej twórczości jest pejzaż. Wzięła udział w kilkudziesięciu międzynarodowych plenerach w kraju i za granicą. Wystawy poplenerowe m.in. na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Macedonii, Rumunii i Serbii.

Od wielu lat prowadzi zajęcia plastyczne i autorskie warsztaty arteterapeutyczne.