Janina M. Pernak de Gast

Obszar poszukiwań malarskich pani Janiny M.Pernak de Gast obejmuje obserwacje życia codziennego ludzi. Widziana rzeczywistość jest pretekstem do przejścia w świat fantazji, gdzie proste wartości splatają się z odwiecznymi pragnieniami i doznaniami. Ten świat, pełen barwnych, fantastycznych postaci stanowi żródło inspiracji pozwalając na nieograniczoną swobodę wypowiedzi.

Przy zastosowaniu dość rzadkiej techniki witrażowej, autorka charakteryzuje postaci poprzez kolory, kontrastowe i czyste barwy, ale barwy nierzeczywiste... jakby spoglądała na człowieka przez szkiełko, lub aparaturę medyczną. W barwach kryją się emocje, nastroje...


Niektóre pomysły narastają stopniowo, inne są gwałtownym zapisem emocjonalnym, ale wszystkie wychodzą spod ręki spełnionej kobiety, dojrzałej malarki, swiatowego uznania lekarza anestezjologa, matki, miłośniczki zwierząt – WSPANIAŁEGO CZŁOWIEKA !

JANINA M. PERNAK DE GAST jest w pierwszej linii ....lekarzem.
Ma dyplom warszawskiej Akademii Medycznej w zakresie anestezjologii i staż w zakresie chirurgii ogólnej. Po studiach wyjechała do Holandii, gdzie kontynuowała pracę naukową w dziedzinie anestezjologii. Przez kilka lat była szefem kliniki dziecięcej, po czym tematem jej doktoratu (Erasmus University Rotterdam) i dalszych działań zawodowych stał się ból i jego skuteczne leczenie. Została szybko zauważona i doceniona w środowisku naukowym. Zapraszano ją na międzynarodowe sympozja, wygłaszała wykłady, prowadziła warsztaty dla lekarzy, nieustannie doskonaliła techniki leczenia bólu. Założyla Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Leczących Ból .

Świat zachwycił się opracowaną przez nią SYMPATEKTOMIĄ. Ukojeniem bólu duszy i sposobem na rożne przeciwności losu okazało się malarstwo… Stopniowo rozwijane, udoskonalane i podpierane prywatną nauką zarówno we Francji, gdzie również spędziła kilka lat,  jak i w Polsce u tych, których wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie pozwala na kształcenie nowych talentów, stało się nieodłącznym elementem dalszego życia Pani Doktor.

Szczególnej intensyfikacji nabrało ono od czasu, gdy wraz z mężem Holendrem kupili pałac w Kowarach. Najpierw były to portrety przodków, potem rodziny i najbliższych znajomych, aż w końcu sprawy życia codziennego dały inspirację do tworzenia postaci anomimowych, będących wynikiem wyobrazni, gdzie chodzi głównie o to, by przy pomocy kolorów wyrazic uczucia ludzkie. Każdy obraz namalowany jest z dużym ładunkiem emocji i przepełniony jest miłością do tego co się robi.

Odbyło sie wiele wystaw, głównie w Holandii, obrazy dr. Pernak de Gast wiszą w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Rotterdamie. Holandia otworzyła jej drogę do świata nauki, dała uznanie jako lekarzowi oraz pokazała jej talent malarski.